khopra-danda-trek-2017

Dhaulagiri at sunrise from Khopra Dand

Dhaulagiri at sunrise from Khopra Dand